Filosofie

Waar het om gaat is dat in het ontwerpproces uiteindelijk alles samenvalt en klopt. Een weg van zoeken naar evenwicht tussen het maximaal haalbare en het redelijke. Hierbij staat de architect voor de belangen van de opdrachtgever. Vaak ziet men dat, door verkeerd gekozen materialen en details, de kleuren van het gerealiseerde gebouw zodanig veranderen dat het gebouw een versneld verpauperingsproces doormaakt. Het is een belangrijke factor om met een gedegen vakkennis over toe te passen constructies en materialen te komen tot een gebouw dat lang mee gaat. De duurzaamheid van een gebouw speelt een belangrijke rol. Het poëtische onderdeel van de architectuur "sfeer, vorm en kleur" zijn de ingrediënten, die een gebouw karakter en uitstraling geven. Een gebouw maak je in de eerste plaats voor de gebruikers. Een hoofdvoorwaarde is, dat zij zich hierin thuisvoelen.

Onze filosofie

SARCH Architecten staat voor een architectuur, die opvallend en helder is en duurzaamheid uitstraalt. Een helder concept leidt tot een optimale betrokkenheid van de toekomstige gebruiker. In de loop der jaren heeft het ontwerpteam van SARCH Architecten de ervaring en de kennis opgebouwd om een ontwerp tot in detail uit te werken. In nauwe samenwerking met de toekomstige gebruiker wordt in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces gezamenlijk gewerkt aan een optimale behuizing voor de eisen en wensen van de opdrachtgever. Simpelweg : hoe mooi ook, wanneer de gebruiker zich niet thuisvoelt is de opdracht mislukt en rest slechts een al of niet geslaagde sculptuur.

Onze aanpak

Het is zaak om bij een gecompliceerd programma een zo goed mogelijk concept te ontwikkelen, waarbij de diverse programmaonderdelen herkenbaar zijn terug te vinden. Het voordeel is dat dit meestal ook een spannend concept oplevert. Tot in een laat stadium laat deze manier van werken wijzigingen in het programma toe, zonder dat het ontwerp wezenlijk wordt aangetast. Het is een uitdaging om met dit heldere concept, gecombineerd met een uitgekiende draagconstructie te komen tot bijzondere en betaalbare architectuur.